Carbon Footprint

In het beleid van de NNZ-Groep is vastgelegd dat de organisatie alles in het werk zal stellen wat binnen zijn vermogen ligt om schadelijke invloeden op het milieu tot een minimum te beperken. Het concrete doel in dit verband is het minimaliseren van de koolstofproductie bij het uitvoeren van de NNZ-bedrijfsactiviteiten.

Om dit doel te bereiken, zal NNZ:

 • alle geldige wetgeving op het gebied van energie naleven en proberen de wettelijk vastgestelde doelstellingen te behalen of te compenseren;
 • afval minimaliseren, recycling en het gebruik van gerecyclede producten bevorderen om zo de druk op de vuilstort en daarmee het opwekken van methaan te verminderen;
 • doorgaan met het promoten en ontwerpen van energie-efficiënte en dus koolstofverlagende verpakkingsmaterialen en concepten voor onze partners;
 • milieubewustheid en -verantwoordelijkheid bevorderen onder de eigen medewerkers;
 • alles in het werk stellen om de milieuprestaties van NNZ waar mogelijk te verbeteren;
 • starten met de voorbereidingen/onderzoek naar energie-efficiënte, koolstofverlagende installaties en machines binnen de gehele Groep;
 • de mogelijke voordelen van thuiswerken (voor zover mogelijk) evalueren;
 • de mogelijke voordelen van koolstofcompensatie, zoals het planten van bomen of het gebruik van zonne-energie, evalueren.

Tot op dit moment ontwikkelde initiatieven:

 • de ontwikkeling van duurzame verpakkingsconcepten (vanaf 1998);
 • het ontwikkelen en uitvoeren van duurzaam/milieuvriendelijk inkoopbeleid;
 • het zo efficiënt mogelijk organiseren van de transportafdeling;
 • het opzetten en uitvoeren van een procedure voor het gebruik van brandstofzuinige voertuigen.

Om tot betere milieuprestaties te komen, heeft de NNZ Groep een aantal doelstellingen en de daaraan gekoppelde verantwoordelijkheden tot in detail vastgelegd en omgezet in praktische beleidsprocedures. Twee concrete NNZ-doelstellingen binnen deze context zijn  het verlagen van de uitstoot van CO2 en van methaan.

De Raad van Bestuur van de NNZ Groep
Len Boot, Hans Neu, Rob Abel

NNZ, uw partner in verpakkingsoplossingen sinds 1922!