Kwaliteit

Kwaliteit is kennis

Om een consistente verpakkingskwaliteit te kunnen bieden, is grondige kennis en een goed gevoel voor de markt onontbeerlijk. Alleen dan is het voor een leverancier mogelijk om aan de met een klant overeengekomen specificaties van volume, prijs en levering te kunnen voldoen.

NNZ volgt de trends en ontwikkelingen in de verpakkingsmarkt op de voet waardoor we in staat zijn steeds de beste en de voor onze klanten meest geschikte producenten te selecteren. Om de toegezegde kwaliteit ook daadwerkelijk te kunnen waarborgen, bezoeken we deze producenten regelmatig en voeren we bij elk van hen jaarlijks een audit uit.

NNZ fungeert als een kenniscentrum, een partner tussen klant en producent. Wij zijn een gecertificeerde leverancier van gegarandeerde kwaliteit.