Waarom NNZ verpakkingen?

  • Wereldwijde dekking
  • Focus op lokaal
  • Breed assortiment
  • Innovatieve trendsetter
  • Verpakking op maat
  • Betrouwbaar en ethisch
  • Duurzaam en sociaal ingesteld
Informatie aanvraag

Privacyverklaring NNZ

1. Inleiding

Dit is de Privacyverklaring van NNZ. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website. Deze verklaring is oorspronkelijk opgesteld in het Nederlands. Voor interpretatie zal deze Nederlandse tekst dan ook bepalend zijn. 

2. Verzamelde gegevens
Als u zich aanmeldt om in contact te komen met NNZ, wordt u gevraagd naam- en adresgegevens te verstrekken op de daarvoor bestemde webpagina. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

–          het verlenen van onze diensten, waaronder het opnemen van contact met u;
–          verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Daarnaast leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website. 

3. Cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies die door uw browser tijdelijk worden opgeslagen op uw computer. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

4. Overdracht onderneming
Bij de verdere groei en ontwikkeling van NNZ, kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze bezoekers en klanten worden overgedragen.

 5. Doorgifte naar landen buiten de EU
Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat uw gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan ons gelieerde ondernemingen in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie. Wij zullen echter altijd passende maatregelen nemen om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

[Variant voor niet-EU-landen]

5. Doorgifte naar andere landen
Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat uw gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan ons gelieerde ondernemingen in andere landen buiten de Verenigde Staten/Canada, waar de regelgeving op het gebied van privacybescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Verenigde Staten/Canada. Wij zullen echter altijd passende maatregelen nemen om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

6. Kennisneming en verbetering van uw gegevens
Als u wilt weten welke gegevens wij over u hebben vastgelegd of als u uw gegevens wilt wijzigen, kunt u contact opnemen met onze afdeling Website door een brief te sturen naar: NNZ o.v.v. Privacy, Postbus 104, 9700 AC te Groningen; of door een e-mail te sturen aan website@nnz.nl. Een dergelijk verzoek dient te zijn voorzien van uw naam, adres en zo mogelijk uw e-mailadres. Tevens kunt u uw persoonlijke gegevens laten verwijderen.

7. Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

8. Vragen
Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring of ons privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar onze website@nnz.nl.

Over NNZ

NNZ, creative expertise in packaging since 1922!

NNZ is een multinationale onderneming die een brede range aan verpakkingsoplossingen biedt aan klanten binnen de AGF- en industriële sector. In 1922 is het bedrijf opgericht en sindsdien is het in bezit van en wordt het geleid door de familie Boot.
Vanuit zijn eerste vestiging – Pakhuis Libau in Groningen – ging NNZ van start met de handel in jute zakken. In een tijdsbestek van bijna een eeuw is het bedrijf uitgegroeid tot een organisatie met meer dan 250 medewerkers en vestigingen in de Benelux, Canada, Denemarken, Duitsland, Estland, Groot-Brittannië, Italië, Letland, Litouwen, Oostenrijk, Polen, de Verenigde Staten van Amerika en Zuid-Afrika.

Naast zijn eigen vestigingen heeft NNZ een nauw samenwerkingsverband met partners in nog eens 40 andere landen. Hierdoor is het bedrijf in staat om verpakkingsoplossingen te bieden voor een wereldwijd klantenbestand.