SDG 12

VN-doel NNZ: SDG 12

Zorg voor duurzame consumptie- en productiepatronen

Duurzame consumptie en productie voor een transitie naar 'low-carbon' en 'green' economies.

 

Wereldwijde consumptie en productie – de drijvende krachten van de wereldeconomie – berusten op het gebruik van de natuurlijke omgeving en hulpbronnen die vernietigende gevolgen blijft hebben voor de planeet.  Elk jaar belandt naar schatting een derde van al het geproduceerde voedsel – ongeveer 1,3 miljard ton ter waarde van ongeveer 1 biljoen dollar – in de vuilnisbakken van consumenten en retailers of bederft door slechte vervoers- en oogstpraktijken. Duurzame consumptie en productie dragen wezenlijk bij aan de overgang naar koolstofarme en groene economieën.

 

NNZ draagt bij aan het specifieke ontwikkelingsdoel SDG 12.5: tegen 2030 het aandeel van hernieuwbare energie in de wereldwijde energiemix aanzienlijk te verhogen door:

 

1. Het blijven bevorderen en ontwerpen van energie-efficiënte en dus CO2-verlagende verpakkingsmaterialen en -concepten voor onze partners;

 

2. Het vergemakkelijken van duurzame verpakkingskeuzes om voedselverspilling en milieu-impact te beperken: NNZ verspreidt de #rethink-aanpak om klanten in staat te stellen duurzame verpakkingsmaterialen te kiezen, gebaseerd op feiten;

 

3. Inkoop beleid

  • Leveranciers ondertekenen en houden zich aan de ‘Gedragscode voor leveranciers van NNZ’ met betrekking tot transparantie, naleving van de wetgeving, voedselveiligheid en consumentenbelangen. NNZ controleert op naleving:
  • Leveranciers moeten transparant zijn in hun bedrijfsvoering en ons nauwkeurige en volledige informatie verschaffen over hun bedrijfsbeleid, activiteiten en producten als dit van belang is voor onze duurzaamheidsprestaties;
  • Leveranciers moeten zich houden aan alle toepasselijke landelijke wet- en regelgeving in de landen waar zij actief zijn;
  • Leveranciers moeten de geschiktheid en veiligheid van hun producten voor menselijke consumptie garanderen. Ze moeten voldoen aan onze kwaliteits- en voedselveiligheidscriteria voor grondstoffen en andere ingrediënten, onderzoek en fabricage- en verpakkingsprocessen. Leveranciers moeten kunnen waarborgen of de producten die aan NNZ geleverd worden genetisch gemodificeerde ingrediënten bevatten;
  • Leveranciers moeten daarnaast ook voldoen aan de wettelijke voorschriften voor marketing en etikettering en aan de eisen die door NNZ worden gesteld. NNZ behoudt zich het recht voor de prestaties van de leveranciers in dit opzicht te controleren. Bij ons staat samenwerking met onze leveranciers hoog in het vaandel en we hechten veel waarde aan langetermijnrelaties. We zoeken graag samen met onze leveranciers naar werkbare en bevredigende oplossingen voor elk afzonderlijk geval;
  • Leveranciers houden NNZ op de hoogte van de productielocatie van elke bestelling. We hebben te allen tijde het recht om onaangekondigd inspecties te laten uitvoeren door derden in alle fabrieken waar onze goederen worden vervaardigd. Leveranciers moeten onafhankelijke inspecteurs toegang geven tot die fabrieken om te controleren of de gedragscode voor leveranciers van NNZ wordt nageleefd. Daarnaast kunnen vertegenwoordigers van NNZ in verband hiermee aangekondigde inspectiebezoeken brengen aan alle fabrieken die onze goederen vervaardigen en moeten de leveranciers deze vertegenwoordigers toegang tot de fabrieken verlenen;
  • NNZ of de door haar vertegenwoordigde onafhankelijke inspecteur zal zich, voor zover redelijkerwijs mogelijk, houden aan de door de leveranciers bekendgemaakte regels en voorschriften van de fabriek met betrekking tot veiligheid en hygiëne. Tenzij er bijzondere omstandigheden zijn, blijven de inspecties beperkt tot een keer per jaar.

 

4. Bedrijfsbeleid voor kwaliteitsbeheer

Op het gebied van kwaliteit heeft NNZ zich ten doel gesteld de meest gekozen partner voor verpakkingsoplossingen te zijn. We waarborgen de consistentie van de kwaliteit en voedselveiligheid van onze producten. Kwaliteit betekent voor ons dat de klant terugkomt, niet het product. Om dit te bereiken verbeteren wij voortdurend onze bedrijfs-, productie-, klantenservice- en kwaliteitsgerelateerde systemen en processen, volgens alle wetten en voorschriften die van toepassing zijn op de activiteiten van het bedrijf alsook alle wettelijke en ethische aspecten van onze bedrijfsactiviteiten:

  • Onze gecertificeerde kwaliteitssystemen versterken onze grondslag om voortdurend verbeteringen aan te brengen in onze processen en kwaliteitssystemen. De doeltreffendheid ervan wordt getoetst en vastgesteld met behulp van data en op feiten gebaseerde hulpmiddelen. Onze hulpmiddelen: GFSI & ISO9001 naleving, focus op foutloze eerste uitvoering en naleving van de voorschriften door analyse van de hoofdoorzaak en corrigerende maatregelen;
  • Dankzij onze organisatorische kennis, middelen, capaciteiten en producten kunnen wij van Kwaliteit een concurrentievoordeel maken voor onszelf en voor onze klanten. Onze hulpmiddelen: De vaardigheden van onze werknemers worden voortdurend verbeterd door opleiding en training. Ook zijn we One NNZ, wat betekent dat we wereldwijd samenwerken en onze NNZ-waarden en -kwaliteitsnormen toepassen op alles wat we doen;
  • We richten ons op het erkennen van de behoeften en verwachtingen van onze klanten door open, eerlijke communicatie om zo op basis van vertrouwen een solide langetermijnpartnerschap op te bouwen. Wij streven ernaar tevreden klanten te creëren door de hoogste normen van kwaliteit en dienstverlening te bieden. Onze hulpmiddelen: Vragen om feedback van klanten over prestaties en tevredenheid; verzamelen van feedback van relevante betrokken partijen en wij doen altijd ethisch verantwoord zaken, zowel binnenshuis als daarbuiten.

 

We identificeren duurzame kansen en doen concrete toezeggingen
WAAROM NNZ THE PACKAGING NETWORK?
RESHAPING

Duurzaamheid
Wereldwijd strategisch locaties
Pionieren
Betrouwbaar en ethisch

TRUE CO-OPERATION

Langetermijnpartnerschappen
Teamwerk
#Rethink innovatie
Volledige logistieke service

CUSTOMISED SOLUTIONS

Onafhankelijk advies
Inzicht in innovatie
Nauwe banden met klanten
Uitgebreide portfolio

87dad78ea8417d6a5d9de198d48de6b48ff2d002
Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

"*" Verplicht veld

Hoe gaan wij om met uw gegevens? Lees onze privacyverklaring. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze e-mails.