SDG 8

VN-doel NNZ: SDG 8

Bevorder inclusieve en duurzame economische groei, werkgelegenheid en waardig werk voor iedereen

Duurzame en inclusieve economische groei kan vooruitgang stimuleren, waardig werk creëren voor iedereen en de levensstandaard verbeteren.

 

NNZ draagt bij aan het specifieke ontwikkelingsdoel SDG 8.8 (VN): Het beschermen van de arbeidsrechten en veilige en gezonde werkomgevingen bevorderen voor alle werknemers door middel van:

 

1. Het welzijn van de NNZ-werknemers te beschermen: vertrouwen, vitaliteit, inzetbaarheid.

 • Ons personeelsbeleid is erop gericht de NNZ-cultuur te beschermen en een platform te bieden voor vitaliteit en duurzame inzetbaarheid in de organisatie. Bij NNZ geeft het management vertrouwen en verwacht dat de werknemers betrouwbaar zijn.
 • De vier P’s waarop vertrouwen berust zijn: Passie, Plezier, Persoonlijk en Plan.

 

2. Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid is een actieve en blijvende interactie tussen werknemer en manager. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor vitaliteit en duurzame inzetbaarheid ligt bij de werknemer zelf. De leidinggevende functioneert als coach. Het doel is daarbij tweeledig: voor de werknemer de noodzaak realiseren om zelf verantwoordelijkheid te nemen en voor de manager de oplettendheid en de vaardigheid om op het juiste moment passende ondersteuning te bieden. Het bereiken van de doelstellingen en deze vervolgens om te zetten in omstandigheden die de gezondheid, het welzijn en de doeltreffendheid bevorderen, vereist zowel inspanningen van zowel de bedrijfsleiding als van de werknemer.

 • Het NNZ-management is verantwoordelijk voor goed werkgeverschap, het bevorderen van een open cultuur met faciliterend en inspirerende managers en een structureel beleid ten aanzien van de ontwikkeling van werknemers.
 • De NNZ-werknemer is verantwoordelijk voor duurzame inzetbaarheid, zorgen voor optimalisatie van de eigen inzetbaarheid en inzetbaar blijven. Dit betreft ook gezondheidsaspecten rond inzetbaarheid en de match tussen de ambities van de organisatie en de werknemer op gebieden als kennis, vaardigheden en bekwaamheden.

 

3. Het welzijn van onze werknemers veiligstellen. Het controleren van de productielocatie van leveranciers met betrekking tot het naleven van de rechten van werknemers en veilige en betrouwbare werkomstandigheden voor alle arbeidskrachten. Leveranciers ondertekenen en houden zich aan de gedragscode voor leveranciers van NNZ met betrekking tot werkgelegenheid, mensenrechten en ethisch gedrag.

 • NNZ is lid van Sedex;
 • Leveranciers moeten hun werknemers behandelen volgens de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie en andere geldende wetten en regels op het gebied van gezondheid en veiligheid, minimumloon, maximale werktijden en aanvaardbare leefomstandigheden en zich onthouden van alle discriminerende wervingspraktijken binnen het bedrijf;
 • Leveranciers moeten ook de mensenrechten respecteren van de lokale gemeenschappen in de landen waar ze actief zijn. Van onze leveranciers wordt verwacht dat hun gedrag aan de hoogste normen van ethiek, moraal en wettigheid voldoet. We verwachten van onze leveranciers en hun tussenpersonen en uitvoeringspartners, dat ze alle wetten en contractuele verplichtingen in verband met hun zakelijke activiteiten kennen en naleven, en we zullen geen gedrag door de vingers zien dat onwettig is of dat dergelijke verplichtingen schendt. Ook verbieden we het aanbieden of ontvangen van geschenken, vermaak of onkostenvergoedingen wanneer dergelijke regelingen het resultaat van zakelijke transacties kunnen beïnvloeden en geen redelijke en bonafide uitgaven zijn.
 • Leveranciers moeten ook de mensenrechten respecteren van de lokale gemeenschappen in de landen waar ze actief zijn. Van onze leveranciers wordt verwacht dat hun gedrag aan de hoogste normen van ethiek, moraal en wettigheid voldoet. We verwachten van onze leveranciers en hun tussenpersonen en uitvoeringspartners, dat ze alle wetten en contractuele verplichtingen in verband met hun zakelijke activiteiten kennen en naleven, en we zullen geen gedrag door de vingers zien dat onwettig is of dat dergelijke verplichtingen schendt. Ook verbieden we het aanbieden of ontvangen van geschenken, vermaak of onkostenvergoedingen wanneer dergelijke regelingen het resultaat van zakelijke transacties kunnen beïnvloeden en geen redelijke en bonafide uitgaven zijn
 • We zorgen voor duurzame economische groei voor onze werknemers.

 

4. Sinds de oprichting in 1922 heeft NNZ zich ingezet voor de continuïteit van het bedrijf. Om dit te kunnen garanderen is het volgende nodig:

 • Elke 3 jaar een langetermijnplan opstellen dat gebaseerd is op de vier pijlers van duurzaamheid;
 • Minimaliseren van het bedrijfsrisico door geografische spreiding over landbouw- en industriemarkten;
 • Uitsluitend overnames uitvoeren van bedrijven met een gelijksoortige cultuur.

 

We identificeren duurzame kansen en doen concrete toezeggingen!
WAAROM NNZ THE PACKAGING NETWORK?
RESHAPING

Duurzaamheid
Wereldwijd strategisch locaties
Pionieren
Betrouwbaar en ethisch

TRUE CO-OPERATION

Langetermijnpartnerschappen
Teamwerk
#Rethink innovatie
Volledige logistieke service

CUSTOMISED SOLUTIONS

Onafhankelijk advies
Inzicht in innovatie
Nauwe banden met klanten
Uitgebreide portfolio

87dad78ea8417d6a5d9de198d48de6b48ff2d002
Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

"*" Verplicht veld

Hoe gaan wij om met uw gegevens? Lees onze privacyverklaring. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze e-mails.